Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

Program na rzecz ROZWOJU oraz KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

Rządowy Program na rzecz ROZWOJU oraz KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW poprzez WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Komunikat:

W związku z ustaleniami w sprawie wdrażania Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przyjętymi na spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w dniu 29.03.2018 r. oraz postanowieniami tego Programu pkt. 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu obowiązuje zasada, że:

wniosek o dofinansowanie składa ustawowy zarządca drogi wyszczególniony w Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).

Jednocześnie na mocy porozumienia między JST, o którym mowa w art.19 ust. 4 tejże ustawy dopuszcza się finansowanie elementów dróg wyższego rzędu,

Komunikat 2:

W dniu 9 kwietnia modyfikacji uległa instrukcja wypełniania wniosku w pkt. dot. " Rozwiązań dodatkowych/specjalnych"  zmiana podyktowana dostosowaniem do kryteriów oceny.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.03.2018
Data modyfikacji : 09.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak