Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Aktualnie znajdujesz się na:
Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 05-06-2024 do 19-06-2024

publikacja
45
modyfikacja
66
skasowanie
3
Data Redaktor Akcja Zmiana
19.06.2024 15:25 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: ROLNICTWO
19.06.2024 15:18 Robert Wzorek
odpublikowanie
19.06.2024 15:15 Robert Wzorek
przeniesienie
19.06.2024 15:14 Robert Wzorek
modyfikacja
19.06.2024 15:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzor_raportu(2)
19.06.2024 15:13 Robert Wzorek
modyfikacja
19.06.2024 15:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Raportowanie_niekorzystnych_zjawisk_atmosferycznych_przez_gminy-2
19.06.2024 15:12 Robert Wzorek
modyfikacja
19.06.2024 15:11 Robert Wzorek
modyfikacja
19.06.2024 15:10 Robert Wzorek
modyfikacja
19.06.2024 15:09 Robert Wzorek
publikacja
18.06.2024 15:24 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:23 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:22 Robert Wzorek
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2024.
18.06.2024 15:22 Robert Wzorek
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 2024.
18.06.2024 15:22 Robert Wzorek
modyfikacja
Załącznik: Wytyczne MRiRW dla Komisji powołanych przez Wojewodę - 2024r.
18.06.2024 15:21 Robert Wzorek
modyfikacja
Załącznik: Wzór protokołu oszacowania szkód bez danych do stosowania w 2024r.
18.06.2024 15:21 Robert Wzorek
modyfikacja
Załącznik: Wzór protokołu oszacowania szkód z danymi do stosowania w 2024r.
18.06.2024 15:21 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Zestawienie zbiorcze 2024
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2024
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych - Informacja i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Załącznik do wniosku o oszacowanie strat - uprawy
18.06.2024 15:20 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:19 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 2024
18.06.2024 15:19 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:19 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Oświadczenie sołtysa
18.06.2024 15:19 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:19 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o dodatkowych kosztach poniesionych
18.06.2024 15:19 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:12 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:12 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:10 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 15:08 Robert Wzorek
publikacja
18.06.2024 15:05 Robert Wzorek
przeniesienie
18.06.2024 15:04 Robert Wzorek
publikacja
18.06.2024 14:05 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 13:54 Robert Wzorek
przeniesienie
18.06.2024 13:53 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 13:52 Robert Wzorek
publikacja
18.06.2024 13:47 Robert Wzorek
publikacja
18.06.2024 13:18 Robert Wzorek
przeniesienie
18.06.2024 13:16 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:14 Robert Wzorek
skasowanie
Załącznik: Zarzadzenie nr 84/2000 Wojewody Świetokrzyskiego w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów Terenowych Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych
Dokument: Straty w infrastrukturze komunalnej JST
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:14 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: załącznik do Wytycznych MSWiA - wykaz niezbędnych dokumentów
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: załacznik do Wytycznych MSWiA - rozliczenie końcowe zadania
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór zestawienia rzeczowo-finansowego - most
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór zestawienia rzeczowo-finansowego - drogi
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór wniosku o dotację
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór protokołu strat w infrastrukturze
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór programu inwestycyjnego
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór oświadczenia o środkach własnych
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór oświadczenia o stratach
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór oświadczenia o klasyfikacji budżetowej
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wzór oświadczenia - zadanie własne
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wytyczne w sprawie stosowania tablic informacyjnych
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: obowiązek umieszczania tablic informacyjnych
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:13 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:01 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:00 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: zestawienie strat - powiaty
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:00 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:00 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: zestawienie strat - gminy
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 13:00 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:54 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:54 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: procedura szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:54 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:54 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Zarządzenie 84_2000 Wojewody Świetokrzyskiego w sprawie powołania Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:53 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:32 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:31 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: Zarzadzenie_nr_84_-_Infrastruktura_komunalna-1
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:31 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:25 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:23 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:23 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: wytyczne dotacje celowe infrastruktura klęska żywiołowa
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:23 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:21 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 12:19 Robert Wzorek
publikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 09:45 Robert Wzorek
publikacja
Kategoria: POMOC DLA JST
18.06.2024 09:38 Robert Wzorek
modyfikacja
Dokument: Zasiłki celowe
18.06.2024 09:36 Robert Wzorek
modyfikacja
Dokument: Zasiłki celowe
18.06.2024 09:32 Robert Wzorek
modyfikacja
Dokument: Zasiłki celowe
18.06.2024 09:29 Robert Wzorek
publikacja
Załącznik: załączniki nr 3-5 do zasad udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu państwa - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie zasiłków celowych 2022-04-20
Dokument: Zasiłki celowe
18.06.2024 09:29 Robert Wzorek
modyfikacja
Dokument: Zasiłki celowe
18.06.2024 09:25 Robert Wzorek
publikacja
Dokument: Zasiłki celowe
18.06.2024 09:13 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: Wąwozy
18.06.2024 09:12 Robert Wzorek
modyfikacja
18.06.2024 09:10 Robert Wzorek
publikacja
12.06.2024 11:25 Robert Wzorek
modyfikacja
12.06.2024 11:20 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: MALUCH +
12.06.2024 11:19 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: MALUCH +
12.06.2024 11:18 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: MALUCH +
12.06.2024 11:12 Robert Wzorek
modyfikacja
12.06.2024 10:16 Robert Wzorek
modyfikacja
Kategoria: GOSPODARKA WODNA
12.06.2024 10:16 Robert Wzorek
przeniesienie
Kategoria: GOSPODARKA WODNA
12.06.2024 10:16 Robert Wzorek
przeniesienie
Kategoria: GOSPODARKA WODNA
12.06.2024 10:15 Robert Wzorek
publikacja
Kategoria: GOSPODARKA WODNA
12.06.2024 10:14 Robert Wzorek
modyfikacja
12.06.2024 10:12 Robert Wzorek
modyfikacja
12.06.2024 10:12 Robert Wzorek
modyfikacja
12.06.2024 10:11 Robert Wzorek
modyfikacja
12.06.2024 10:09 Robert Wzorek
przeniesienie
12.06.2024 10:09 Robert Wzorek
przeniesienie
12.06.2024 10:08 Robert Wzorek
przeniesienie
12.06.2024 10:08 Robert Wzorek
przeniesienie
12.06.2024 10:06 Robert Wzorek
skasowanie
Kategoria: Łowiectwo
12.06.2024 10:06 Robert Wzorek
skasowanie
Kategoria: Akcyza
12.06.2024 10:05 Robert Wzorek
publikacja
Kategoria: Akcyza
12.06.2024 09:33 Robert Wzorek
publikacja
12.06.2024 09:27 Robert Wzorek
modyfikacja
12.06.2024 09:26 Robert Wzorek
modyfikacja
11.06.2024 14:25 Robert Wzorek
odpublikowanie
Kategoria: AKTUALNOŚCI
11.06.2024 14:25 Robert Wzorek
odpublikowanie
Kategoria: AKTUALNOŚCI
11.06.2024 14:25 Robert Wzorek
odpublikowanie
Kategoria: AKTUALNOŚCI
11.06.2024 14:25 Robert Wzorek
odpublikowanie
Kategoria: AKTUALNOŚCI
11.06.2024 14:25 Robert Wzorek
odpublikowanie
Kategoria: AKTUALNOŚCI
11.06.2024 14:23 Robert Wzorek
publikacja
Kategoria: AKTUALNOŚCI
11.06.2024 12:51 Katarzyna Zielińska
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o terminie egzaminu (23 czerwca 2024 r.)
11.06.2024 12:49 Katarzyna Zielińska
modyfikacja
07.06.2024 15:21 Katarzyna Zielińska
modyfikacja
Załącznik: rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
07.06.2024 09:05 Joanna Łazarska
modyfikacja
07.06.2024 09:05 Joanna Łazarska
publikacja
Załącznik: Wzór_protokołu_oszacowania_szkód_z_danymi_do_stosowania_w_2024_r_-_NZA
07.06.2024 09:05 Joanna Łazarska
modyfikacja
07.06.2024 09:04 Joanna Łazarska
publikacja
Załącznik: Wzór_protokołu_oszacowania_szkód_bez_danych_do_stosowania_w_2024_r_-_NZA
07.06.2024 09:04 Joanna Łazarska
modyfikacja