Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podstawa prawna:

  1. art. 39 g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. 2013,  poz. 1414 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców ykonująych przewóz dorogowy (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1005 z późn.zm.)
  3. § 2 ust.1 pk 2 lit. b Rozporządzenia Ministraw Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. poz. 852)
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy dostepny jest poniżej w załącznikach.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
Pokoje: 741 bud. A, 743 bud. A

Metryka strony

Data publikacji : 20.11.2023
Data modyfikacji : 06.02.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek