Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ROLNICTWA

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.02.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek