Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne w ramach dofinansowania ze środków RFIL

Na podstawie § l0a uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046, poz. 1144) Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Wnioski o wsparcie należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046, poz. 1144) przez elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego wojewody, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały, po zaopiniowaniu ich przez właściwe oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie z § 6 ust. 1b, gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje.

Termin składania wniosków: od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 12 lutego 2021r.

Informacje o naborze oraz wzór ujednoliconego Załącznika nr 3a do uchwały nr 102 RM z dnia 23 lipca 2020 r. są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/30122020-r---trzeci-nabor-wnioskow

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 04.01.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Łazarska