Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie § 11 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
(M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046 oraz poz. 1144) Prezes Rady Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski o wsparcie należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046 oraz poz. 1144);

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Wojewody Świętokrzyskiego, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały.

Zgodnie z § 6 ust. lc, jednostki mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje.

Termin składania wniosków: od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 28 grudnia 2020 r.

Informacje o naborze oraz wzór ujednoliconego Załącznika nr 4 do uchwały nr 102 RM z dnia 23 lipca 2020 r. są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/9102020-r---ogloszenie-prezesa-rady-ministrow-nr-22020rfil.

Metryka strony

Data publikacji : 15.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska