Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie § 11 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) Prezes Rady Ministrów ogłosił pierwszy nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski o wsparcie (https://www.gov.pl/attachment/208d6858-0d82-4d93-819c-0b28ffd61af3) należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662) przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego
w terminie do 30 września 2020 r.

Komórką organizacyjną prowadząca sprawy Funduszu jest Wydział Infrastruktury i Rozwoju.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.
O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rzadowy-fundusz-inwesty/7827,Ogloszenia-Prezesa-Rady-Ministrow-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-dla-jednostek-sa.html

Metryka strony

Data publikacji : 26.08.2020
Data modyfikacji : 16.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska