Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

MALUCH +

Aktualnie znajdujesz się na:

O Programie "Maluch +" edycja 2022 - 2029


Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.

Swoje umocowanie znajduje on w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Maluch+ 2022-2029 jest programem prorodzinnym, wspierającym powstawanie i funkcjonowanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. W jego ramach, podobnie jak w programach: Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, wspierana jest rodzina.

Program ten wpisuje się w Strategię Demograficzną Polski do 2040 r.

Jego celem jest, aby w każdej gminie był przynajmniej jeden żłobek lub klub malucha przeznaczony dla dziecka do 3. roku życia. Pozwoli nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie.

Program kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Każdej gminie zostaną przydzielone środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki według algorytmu, który zakłada, że gminy uzyskają konkretną pulę środków finansowych do wykorzystania na tworzenie miejsc opieki zgodnie z jej potrzebami wynikającymi ze statystyk oraz zasad programów europejskich.

Środki finansowe pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa. 

Środki z programu mogą pokryć do 100% kosztów realizacji zadania i nie będzie wymagany wkład własny. Gmina na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku i klubie dziecięcym otrzyma ok. 35,9 tys. zł z KPO. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na: zakup nieruchomości, budowę budynku, przebudowę, rozbudowę, remont, zakup wyposażenia. Ze środków FERS gmina otrzyma ok. 12,4 tys. zł na utworzenie jednego miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć. Na utworzenie jednego miejsca nie będzie można przeznaczyć zarówno środków KPO i FERS.

Gmina otrzyma także środki FERS na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowanie miejsc utworzonych ze środków KPO i FERS. Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosić do ok. 837 zł na jedno miejsce. Gmina będzie ją mogła przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc.

Zdecydowanie zwiększone zostanie finansowanie programu Maluch+. Jego budżet wyniesie 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać może do 2026 r. ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi. Obecnie funkcjonuje 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 228 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W 2015 roku było to niespełna 3 tys. placówek, które oferowały miejsca zaledwie 84 tys. miejsc dla dzieci.

Inwestycje w nowe miejsca opieki nad dziećmi stanowi odpowiedź na potrzeby rodziców, szczególnie tych którzy, chcą łączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową.

Starając się inwestować w rozwój systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi, zmienione zostały zasady rządowego programu Maluch+. W efekcie wydłużony został czas na tworzenie miejsc opieki. W poprzednich edycjach podmioty miały rok na realizację inwestycji, natomiast w nowej odsłonie Programu gmina będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od daty ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Zapewni to elastyczność realizacji inwestycji, gmina może zaplanować liczbę i rozpocząć tworzenie miejsc w odpowiednim dla siebie terminie.

Strona internetowa MRPiPS poświęcona Programowi MALUCH+

 

Metryka strony

Data publikacji : 08.01.2024
Data modyfikacji : 11.03.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek