Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

DODATEK OSŁONOWY

Rozliczenie dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy o dodatku osłonowym gmina przedstawia wojewodzie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków osłonowych, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek