Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY KOSZTU ODTWORZENIA 1 m2 p.u. BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego

 

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
Pokoje: 740 bud. A,  743 bud. A
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2023, poz. 725 z późn. zm.)

Metryka strony

Data publikacji : 21.11.2023
Data modyfikacji : 29.03.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek