Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

Maluch

Wyniki konkursu Maluch+ 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

W celu otrzymania dofinansowania z Programu Maluch + 2021, beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dostarczyć do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marta Horbanowicz