Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

WYJAŚNIENIA

Aktualnie znajdujesz się na:

Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych pełniących rolę dojścia i dojazdu do działek budowlanych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej

stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w szczególności § 14 i §15 tego rozporządzenia

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.07.2018
Data modyfikacji : 23.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak