Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE na INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT i ŚRODOWISKO (FEnIKS) na lata 2021 - 2027

Projekt FEnIKS w ŚUW w Kielcach - pomoc techniczna dla organów administracji architektoniczno - budowlanej szczebla wojewódzkiego w 2023r.

Projekt realizowany wspólnie przez Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości oraz Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

 

Wojewoda Opolski wraz z 15 Wojewodami realizuje projekt pn. „Wsparcie służb administracyjnych wojewody realizujących zadania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie POIiŚ, FEnIKS i CEF w 2023 r.” w ramach VIII Priorytetu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Projekt obejmuje finansowanie wydatków ponoszonych w 2023 roku przez 16 Wojewodów, przede wszystkim na działania takie jak:

  • wynagrodzenia pracowników,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • wyposażenia miejsc pracy,
  • finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji,
  • koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie w związku z realizacją procedur dot. procesów inwestycyjnych.

 

Wykazane koszty stanowią znaczący wkład w prowadzenie wskazanych postępowań administracyjnych przez służby wojewodów, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz osiągania celów programowych.

Wartość projektu wynosi 8 996 384,24 złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to 7 646 926,60 złotych.

 

Dla Wojewody Świętokrzyskiego wartość części projektu wynosi 704 301,28 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE to 598 656,09 PLN

 

 

Metryka strony

Data publikacji : 16.12.2023
Data modyfikacji : 23.05.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek