Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

POMOC DLA JST - wąwozy i osuwiska

Ochrona wąwozów lessowych i przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym

Dokumenty zawarte poniżej określają zasady i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.

 


 

Metryka strony

Data publikacji : 18.06.2024
Data modyfikacji : 18.06.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek