Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

ROLNICTWO

Ogólnopolski konkurs "Sposób na sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;
  • włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.03.2024
Data modyfikacji : 06.03.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek