Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

"MALUCH +" edycja 2022 - 2029

Ogłoszenie zmiany Programu Maluch+ oraz wznowienie naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 25.04.2024 r. ogłosił zmianę Programu Maluch+, m.in. wprowadzając nową nazwę: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”. Wraz ze zmianą Programu wszczęto ponownie ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki. Zmianie uległ załącznik stanowiący harmonogram naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie.

Metryka strony

Data publikacji : 26.04.2024
Data modyfikacji : 26.04.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marta Horbanowicz