Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Aktualnie znajdujesz się na:

Wzory dokumentów do sporządzenia aneksów do umów na dofinansowanie zadań z naboru B/2021 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

W celu sporządzenia aneksu do umowy z naboru B/2021 należy przedłożyć następujące dokumenty:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z wykonawcą zadania

- zał. nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy

- zał. nr  3 - harmonogram przekazywania środków RFRD na zadanie

- oświadczenie VAT

- numer rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska