Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Aktualnie znajdujesz się na:

Obowiązek informacyjny - stosowanie tablic informacyjnych

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 ze zm.) o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, Minister Infrastruktury może określić wzór tablicy informującej o realizacji zadania powiatowego, gminnego, mostowego, miejskiego lub obwodnicowego z udziałem środków Funduszu.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego opisanego w art. 38 ust. 1 ustawy, Minister Infrastruktury wskazuje, że należy stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

W przypadku zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, zasadnym jest stosowanie tablic w rozmiarze 90x60 cm, ustawionych równolegle do jezdni.

Edytowalne wzory tablic informacyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Stosowanie powyższego wzoru tablicy informacyjnej jest obligatoryjne.

W przypadku zadań, dla których zawarto już umowę o dofinansowanie i zostały już zamówione tablice o innym wyglądzie, kwestie zastosowania nowego wzoru tablicy informacyjnej będą rozpatrywane indywidualnie, aby nie generować dodatkowych kosztów.

Metryka strony

Data publikacji : 15.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska