Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualny i obligatoryjny wzór tablicy informacyjnej dla zadań realizowanych przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych.

Informuję, iż zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 ze zm.) o Funduszu Dróg Samorządowych, Minister Infrastruktury opracował wzór obowiązkowej tablicy informacyjnej dla zadań realizowanych przy wsparciu środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wszystkie wytyczne dotyczące wyglądu tablicy, edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy oraz instrukcje dotyczące umieszczania informacji o realizacji zadań na stronach internetowych beneficjentów znajdują się na stronie resortu infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska