Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Aktualnie znajdujesz się na:

Wzór tablicy informacyjnej Funduszu Dróg Samorządowych

Zgodnie z art. 38 Ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.), właściwy zarządca drogi informuje użytkowników dróg, za pośrednictwem tablicy informacyjnej o realizacji zdania z udziałem środków Funduszu.

Tablica powinna zostać umieszczona w miejscu widocznym dla wszystkich użytkowników drogi na początku lub/i końcu inwestycji, niezagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Tablica powinna posiadać białe tło i czcionkę w czarnym kolorze.

 

Tablica zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- nazwy Funduszu;

- nazwy zadania objętego dofinansowaniem;

- kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Rozmiar: sugerowane wymiary tablic to 80-100 cm wysokości i 120-150 cm szerokości.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska