Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Aktualnie znajdujesz się na:

Wzór umowy na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań z naboru marzec/kwiecień 2019 r.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju uprzejmie informuje, iż w celu sporządzenia umowy na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań z naboru marzec/kwiecień 2019 r. należy przedłożyć do tutejszego wydziału następujące dokumenty:

 

  1. Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, stanowiący załącznik nr 2 do umowy,
  2. Harmonogram przekazywania środków FDS na zadanie wg załącznika nr 3 do umowy
  3. Oświadczenie dotyczące odzyskiwania podatku VAT,
  4. Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy/umów zawartych z wykonawcami (w przypadku, jeżeli wnioskodawca przeprowadził już postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót).

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.09.2019
Data modyfikacji : 12.09.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska