Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FINANSOWANIE INWESTYCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAMY INWESTYCYJNE

Obowiązek podejmowania działań informacyjnych w zakresie zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa   

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Koszty tych działań są ponoszone w ramach finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania.

Na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, rodzaje działań, o których mowa w art. 35a ust. 1 i art. 35b, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust. 1, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i dostępności informacji o sposobie finansowania lub dofinansowania zadań określonych w art. 35a ust. 1 i 2, dokumentowania tych działań, a także uwzględniając dostosowanie wysokości kwoty finansowania lub dofinansowania, do wysokości której nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust. 1, do rodzaju lub wagi danego zadania.

Zarówno Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.) oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie zamieszczone są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2023
Data modyfikacji : 22.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek