Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

"MALUCH +" edycje z lat 2019 - 2022

Podział niewykorzystanych środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc opieki (z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych) dla beneficjentów modułu 2 programu MALUCH+ 2021

Beneficjent znajdujący się na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie do 30 września br. dostarczyć do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu środków z rezerwy celowej - w trybie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Marta Horbanowicz